Zondag 27 mei, 2018

VIDEO: “Van Dijk-Silos internationaal beschouwd top election officer

President Bouterse beedigt Mr. Van Dijk-Silos als voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau. Foto: NII

President Bouterse beedigt Mr. Van Dijk-Silos als voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau. Foto: NII

Om de verkiezingen van 2020 vlot te organiseren, is nu reeds de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau beëdigd. Jennifer Van Dijk-Silos, die bij de afgelopen 3 verkiezingen de functie heeft vervuld, is ook deze keer aangewezen voor de zware taak.

President Bouterse benadrukte tijdens de plechtigheid het belang van goede uitvoering van de taakstelling. De verkiezingen zijn de ruggengraat van de democratie en zijn daarom heel belangrijk voor de nationale ontwikkeling van ons land. Het OKB die toezichthouder is op onze verkiezingen, vervult hierbij een cruciale rol.

Hij heeft er overigens geen twijfel aan dat Silos de job goed zal doen: “Mr Vandijk-Silos wordt zowel nationaal als internationaal beschouwd als een van de top election officers van de regio. Zij heeft voor wat het naar de stembusgang betreft, Suriname internationaal hoog op de agenda gezet”.