Zondag 15 juli, 2018

VIDEO: Bouterse en de Amerikaanse ambassadeur in Paramaribo

Tijdens het bezoek dat op 10 april 2018 plaatsvond, werden niet alleen de economische mogelijkheden tussen beide landen besproken maar ook een reeks van samenwerkingsgebieden tussen Amerika en Suriname die hoge prioriteit genieten. Het behelsde onder andere veiligheidsvraagstukken, terrorismebestrijding en druggerelateerde activiteiten. De ambassadeur die het gesprek plezierig en vruchtbaar ervaarde, bedankte de president in het bijzonder voor de steun van Suriname de afgelopen maanden op het gebied van terrorismebestrijding. Bekijk hieronder het videoverslag.