Dinsdag 19 juni, 2018

Strijd tegen chronische honger wordt steeds zwaarder

815 miljoen mensen lijdt nu aan chronische honger. Foto: Buzzfeed

815 miljoen mensen lijdt nu aan chronische honger. Foto: Buzzfeed

Tegen 2030 wil de VN de wereld hongervrij maken. Zal dat wel lukken? Reeds nu lijdt ruim een op de tien mensen chronische honger. Dat wil zeggen wereldwijd zo’n 815 miljoen mensen. In Afrika is de kans op ondervoeding zelfs een op de vijf.

Veel landen hebben de afgelopen twee decennia vooruitgang geboekt, maar de ‘Global Hunger Index’ score van Afrikaanse landen blijft alarmerend. En vooral in de conflict gebieden, zoals de Centraal Afrikaanse Republiek. Daarop komt erbij dat er in 2050 een verdubbeling van de Afrikaanse bevolking wordt verwacht, naar 2.2 miljard mensen. De VS, Pakistan en Aghanistan zullen ook flink groeien.

Door de toenemende verstedelijking loopt de vraag naar voedsel nog verder op. Maar door de verstedelijking neemt het aantal mensen dat in armoede leeft, af. Met name in Azie is de armoede de afgelopen decennia sterk gedaald.

Maar de voedselproductie moet minstens anderhalf keer zo groot worden als er straks twee miljard extra, welvarender monden gevoed moeten worden. Voor veeteelt en landbouw wordt al een oppervlak ter grootte van Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azie samen gebruikt. Een groter voedselproductie moet niet ten koste gaan van de resterende 34% landoppervlak met natuurlijke begroeiing.

Door uitgebreide investeringen in nieuwe landbouwtechnologie en irrigatie in Latijns-Amerika en Azie, is de opbrengst reeds anderhalf maal zo groot geworden. Afrikaanse landen investeren nauwelijks en als dat zo blijft, zal Afrika in 2030 voor 110 miljard dollar aan voedsel moeten importeren.

Nieuw technologie kan de Afrikaanse landbouw minder kwetsbaar maken voor de gevolgen van klimaatsveranderingen zoals droogte en overstromingen. De klimaateffecten laten zich nog lastig voorspellen, maar de snelle bevolkingsgroei maakt het noodzakelijk om nu al te werken aan ons voedsel voor de toekomst.