Donderdag 19 april, 2018

Officieren protesteren; rechtszaken vandaag uitgesteld

Starnieuws meld dat de beveiliging van het OM nog steeds gaande is. Volgens Juspol minister Jennifer Van Dijk- Silos zullen politieagenten niet meer belast  worden met de beveiliging van leden van OM, rechters, oud-presidenten en anderen. Als gevolg van de staking worden er vandaag geen rechtszaken behandeld. In sommige zaken waar er een uitspraak door de rechter gedaan moet  worden,  betekent dit dat verdachten langer zullen moeten wachten. 

Lees hier de verklaring van de  Officieren van Justitie:

Per heden 20 maart 2017 hebben de Officieren van Justitie besloten niet aanwezig te zijn ter terechtzitting. De afwezigheid van de zaaksofficier is het gevolg van een gezamenlijk standpunt van de Officieren van Justitie. Dit standpunt is gebaseerd op het feit dat er thans een pijnpunt is ontstaan welke maakt dat zij zich ernstig zorgen maken over het al dan niet bestaan van randvoorwaarden die een veilige en verantwoorde beroepsuitoefening garanderen. Hun bezorgdheid is ter bestemder plekke gedeponeerd. Vanwege de gevoeligheid, de magistratelijke functie die zij bekleden en uit egards naar de verantwoordelijken toe, volstaan zij met deze mededeling.