Dinsdag 19 juni, 2018

Nog geen oplossing in conflict directie en vakbond Republic Bank

Een deel van het personeel dat is aangesloten bij de vakbond heeft vrijdag actie gevoerd, hierdoor waren het hoofdkantoor en enkele filialen niet toegankelijk voor klanten. Loop Nieuws verneemt dat het personeel vanochtend ruim een uur buiten heeft moeten staan wachten, omdat de bank niet toegankelijk was voor hen. Normaliter maakt de sleutelbewaarder de bank reeds om zes uur open voor het personeel. Het personeel is vandaag normaal aan het werk

De werknemers aangesloten bij de Republic Bank zijn ontevreden over de behandeling die zij krijgen van de directie. De lonen zijn laag en er worden buitenlanders in dienst genomen, die beter worden betaald. “We blijven ons inzetten om te komen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, dit tegen de achtergrond van het huidig economisch klimaat, teneinde duurzame stabiliteit en het gezamenlijk belang van partijen te waarborgen”, zegt de directie van de Republic Bank.