Dinsdag 19 juni, 2018

Nederlandse ambassade overhandigt rolstoelen aan de Stichting Wi Oso Suriname

De Nederlandse Ambassade zal op donderdag 1 december om 14:00 uur in de persoon van ambassadeur Ernst Noorman, zes rolstoelen aanbieden aan de Stichting Wi Oso.

Behalve Stichting Wi Oso, krijgt ook de Mr Huber Stichting 4 rolstoelen toegewezen.

Stichting Wi Oso zet zich in om jongeren met een beperking in Suriname in staat te stellen aan een menswaardig bestaan te werken door het aanbieden van aangepaste behuizing, de mogelijkheid tot scholing, zowel theoretisch als praktisch en het bieden van werkgelegenheid ook aan diegenen die niet op het project wonen. In dit kader levert de Stichting Wi Oso diensten aan de Nederlandse ambassade op het gebied van tuinonderhoud.

Na een initiatief van de ambassade zijn de rolstoelen geheel kosteloos aangeboden door Medipoint in Amsterdam, Nederland. De ambassade spreekt bijzondere dank uit aan de heer Henk Tjassing, die contact heeft gelegd met Medipoint, en Vertraco dat heeft gezorgd dat de rolstoelen kosteloos naar Suriname zijn getransporteerd.