Zondag 27 mei, 2018

Let hier op bij het tanken!

Het zal u wel opgevallen zijn dat er in de afgelopen periode op social media verschillende klachten zijn verschenen over het bijvullen van benzine bij pompstations. Zo beweerde iemand wel SRD 140 te hebben getankt zonder verandering te zien van de meterstand. Toen anderen dit bericht oppikten, kwamen er meerdere verhalen boven water. Zulke gevallen zouden theoretisch gezien niet kunnen plaatsvinden, omdat alle pompen worden geijkt door de Economische Controle Dienst. Er is ook nooit bevestiging geweest vanuit de consumentenbond of de tankstations of zich werkelijk zulke gevallen hebben voorgedaan of dat het zou gaan om nepnieuws.

De afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken hiervan. Er zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van diverse oliemaatschappijen en pompstations. Deze vertegenwoordigers hebben in afzonderlijke gesprekken aangegeven dat de consumenten te allen tijde hun beklag mogen doen bij de pompbediende en of de supervisor van het pompstation indien zij onregelmatigheden constateren bij het bijvullen van benzine. Aan de hand van camerabeelden en een geautomatiseerd systeem kan er worden nagegaan of de klant benadeeld is bij het bijvullen van benzine.

Toch vindt het ministerie de verontrusting reden genoeg om consumenten op te roepen om alert te zijn. Let dus op het volgende bij het bijvullen van benzine:

  • Geef duidelijk het bedrag door aan de pompbediende en let op als het juiste bedrag wordt ingevoerd bij de benzinepomp.
  • Kijk mee of het aantal liters klopt met het bedrag dat u hebt doorgegeven. Maak snel een berekening door het bedrag dat u wilt bijvullen te delen door de prijs van benzine of diesel per liter.
  • Let erop dat er een keuringssticker van de dienst Waarborg en het Ijkwezen van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme aanwezig is op de benzinepomp.
  • Let op het aantal liters dat u wilt bijvullen.
  • Vraag naar een betaalbewijs of bon van de pompbediende.
  • Indien u merkt dat er geen verandering optreedt bij uw benzine meter, kunt u dit meteen aangeven aan de pompbediende of supervisor van het pompstation.
  • Kunt u toch niet geholpen worden, neem dan contact op met de afdeling Consumentenzaken via het nummer 1940 of dien een klacht in via de Coza App, te downloaden via coza.apptastic.sr