Kanarieschool opent natuur- en milieu- educatiecentrum

Kinderen van Peuter- en Kleuterschool Kanarie kunnen vanaf dit schooljaar op een actieve manier kennismaken met landbouw, veeteelt en visserij.

Het nieuwe natuur- en milieu-educatiecentrum van de Stichting Kanaries Welzijnsbevordering is op 30 december geopend in de Tawajariepolder in Wanica. De kinderen zien en ervaren zelf hoe je een moestuin aanlegt en onderhoudt, vee houdt en verzorgt en aan visserij kunt doen. De kinderen leren met ‘hoofd, hart en handen’ (denken, voelen en doen) over landbouw, veeteelt en visserij.

Vanaf oktober 2017 worden de educatieve programma’s op het centrum uitgebreid met speciaal onderwijs aan de oudere leerlingen van de leerschool Kanaries. Naast lezen, schrijven, rekenen en de kunstzinnige vakken vormt het natuur- en milieu-educatieve programma een belangrijk onderdeel van het totale onderwijspakket. Zo beleven deze scholieren de natuur en het milieu van dichtbij, waardoor zij ook verantwoord leren omgaan met hun omgeving. Op middenlang termijn zullen waarschijnlijk ook andere scholen ontvangen kunnen worden in het centrum.

Het centrum is opgezet door de Stichting Kanaries Welzijnsbevordering (SKW), die in 2009 is opgericht, meldt de Kanarieschool in een persbericht. Deze stichting legt zich toe op de educatie en vorming van het jonge kind en van leerlingen met een extra zorgvraag bij het doorlopen van het onderwijsproces. SKW werkt nauw samen met diverse nationale en internationale partners. Voor het natuur- en milieueducatiecentrum zijn er drie strategische overheidspartners: de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en Openbare Werken (OW).

Met het oog op de verdere operationalisering van het centrum hoopt SKW op intensivering van de begeleiding en advisering door LVV en op voortzetting van het positieve en opbouwende contact met MinOWC. Om het centrum het hele jaar bereikbaar te houden, hoopt de stichting op verdere ondersteuning door OW bij de verbetering van de natte en droge infrastructuur.

 

 

0 comments