Zondag 24 juni, 2018

Hoefdraad: goed op weg om BTW in te voeren

We zijn goed op weg om in 2018 een Belasting op de Toegevoegde Waarde in te voeren, zegt minister Hoefdraad van Financien. De invoering van BTW zal volgens hem ervoor zorgen dat de overheid in staat is om de basis van de verbruiksbelasting te verbreden, de stabilisatie van de overheidsinkomsten op lange termijn te verhogen en de inkomsten met 2,5% van het BBP te verhogen.

De twee belangrijkste winningsindustrieën in Suriname kunnen uitkijken naar een hogere productie en omzet in de komende decennia als gevolg van aanzienlijk nieuwe investeringen die sinds 2015 zijn doorgevoerd en die in de nabije toekomst worden verwacht. Het staatsoliebedrijf exploiteert, waardoor zij de uitvoer van ruwe olie en de invoer van benzine en diesel grotendeels heeft geëlimineerd. Bovendien tonen de goud- en olieprijzen stijgende trends, wat zal zorgen voor een significante toename in inkomsten voor het land.