Zondag 15 juli, 2018

Hoefdraad: “Ambtenaren moeten eigen salaris kunnen managen”

Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën.

Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën.

Enkele dagen terug kregen cliënten van verschillende banken de melding dat ze hun lopende schulden moeten aflossen. Bij veel klanten die schulden niet tijdig aflossen zijn er automatische inhoudingen gepleegd. Het gaat om huurkoopregelingen die zijn aangegaan met handelsbedrijven. Minister Hoefdraad van Financien vindt dat ambtenaren zelf hun aflossingen bij de handelszaken of banken moeten regelen; “Elke ambtenaar moet zelf zijn of haar eigen salaris kunnen managen”.

De inhoudingen hebben gezorgd voor nogal wat ophef. Het schijnt dat de inhoudingen wel gedaan werden door het Centraal Bureau Mechanische Administratie (Cebuma), maar deze niet gestort werden bij de diverse banken en handelszaken waar ambtenaren krediet hebben genomen. Volgens Hoefdraad is die situatie ontstaan door een bureaucratische rompslomp.

 Het probleem is overigens een tijd geleden ontdekt door Financiën, toen is tot de correctie daarvan. Hoefdraad vindt dat niet de overheid maandelijkse inhoudingen moet plegen, maar dat de ambtenaren zelf hun zaken via de bank moeten regelen. De hele kwestie zou volgens hem onnodig commotie hebben veroorzaakt en hij roept benadeelden op contact te maken met zijn departement.