Maandag 25 september, 2017

Dorp Dantapu onder water;10 gezinnen geëvacueerd

Ondergelopen huis in Marowijne

Ondergelopen huis in Marowijne

Marowijne, Para en Saramacca zijn tot nog toe de districten, waar er door de hoeveelheid neerslag in de afgelopen dagen, rivierwater buiten de oevers is getreden. Dit heeft voor overstroming gezorgd in de gebieden. Volgens rapportage is het dorp Dantapu in het district Marowijne het zwaarst getroffen. Tien gezinnen zijn naar hoger gelegen gebied getrokken, omdat het dorp volledig onder is gelopen. In een speciale regeringsvergadering heeft President Desi Bouterse met zijn regeerteam van gedachten gewisseld over hoe snel op te treden zodat gebieden die onder zijn gelopen acuut worden geholpen. Dit meldt de afdeling Communicatie en Informatie van het Kabinet van de president.

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling gaf tijdens de regeringsvergadering aan continu in overleg te zijn met de verschillende districtscommissarissen, die updates geven over de gebieden die zijn getroffen door de hoge waterstand. LVV-minister  Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij wees tijdens de regeringsvergadering op de alarmerende situatie te Bakkie waar het water ongeveer 1.60 meter hoog is. Ook liggen grote delen van landbouwgronden in Commewijne onder water.

Minister Jerry Miranda van Openbare Werken en Transport gaf een indicatie van de werkzaamheden die nu in de getroffen verricht worden zonder dat de aannemers stilstaan bij contante betaling. Volgens Miranda moeten verscherpte maatregelen getroffen worden om milieuvervuiling tegen te gaan, omdat het is gebleken dat bij het ophalen van lozingen, er oude koelkasten en veel plastic materiaal zitten die het water tegenhouden.

President Bouterse keek samen met zijn regeerteam naar videomateriaal waar de getroffen in kaart zijn gebracht. Door een interministeriële aanpak zal er meer haast gezet worden achter het opzetten van een noodfonds, om bij dit soort calamiteiten in te spelen op de behoeften. Ook worden de mogelijkheden bekeken waar doorgangshuizen voor personen die geëvacueerd moeten worden, te identificeren. Om het water sneller weg te laten stromen worden pompen in de gebieden geïnstalleerd. Minister Christine Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gaat met de deskundigen op haar ministerie na hoe burgers die gelijk hulp behoeven, geholpen kunnen worden.