Dinsdag 19 juni, 2018

Bushouders in gesprek met ministerie OWT&C over ordening

Het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie is bezig met de opzet van een plan voor ordening van openbaar vervoer. Bushouders kregen afgelopen vrijdag de gelegenheid voorstellen te doen over de invulling daarvan en maakten meteen gebruik van de gelegenheid om misstanden binnen de sector aan te kaarten.

 Ordening van het openbaar vervoer is niet alleen een aangelegenheid van de overheid en de bushouders maar ook de passagiers vormen een onmisbare schakel binnen dit geheel, schrijft het ministerie in een persbericht. Het is de bedoeling dat het ministerie van OWT&C op regelmatige basis bijeenkomsten zal houden met de bushouders. De overheid wil met de ordening de kwaliteit en veiligheid binnen het openbaar vervoer verbeteren.

Enkele zaken die de bushouders naar voren brachten waren onder andere het feit dat er op sommige routes niet genoeg haltes en inhammen zijn waardoor de chauffeurs niet op de juiste plekken kunnen stoppen. Ook is gevraagd naar een realistisch tarief waardoor er geen stagnatie of andere problemen ontstaan bij het verstrekken van kleingeld. Verder werd een kritische noot geplaatst ten aanzien van het gedrag van sommige passagiers die het niet zo nauw nemen met de netheid in de bussen ondanks aanwijzingen van de buseigenaren.

Directeur Blokland-Wijnstein van OWT&C stelde dat alle knelpunten en voorstellen zijn geregistreerd. Aan de bushouders deed de directeur een oproep om zich stipt te houden aan hetgeen in de vergunningsvoorwaarden staat vermeld. Er wordt in het kader van de ordening van het openbaar vervoer nauw samengewerkt met het Korps Politie Suriname. Volgens de directeur zijn er genoeg videobeelden waarop duidelijk is waar te nemen, dat chauffeurs zich nog steeds schuldig maken aan onverantwoordelijk rijden. Ordening is veelomvattend en daarom worden zaken volgens de directeur gefaseerd aangepakt. Wat volgens haar jaren fout is gegaan kan niet in een jaar opgelost worden.