Zondag 27 mei, 2018

Ambtenaren in training voor uitgebreid huishoudonderzoek

Een landelijk veldonderzoek waarbij waarbij er ongeveer 9400 huishoudens geënquêteerd zullen worden, gaat binnenkort van start. Dit onderzoek is een huishoudonderzoek dat ontwikkeld is door de United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) en wordt uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo). Om het onderzoek op de juiste manier te kunnen uitvoeren, worden verschillende ambtenaren momenteel getraind.

De enquêteurs gaan het veld in met een iPad waarop alle data verzameld zal worden.  Deze moderne manier van onderzoek is niet alleen gemakkelijker, maar versneld ook het verwerkingsproces omdat de verkregen informatie meteen gedigitaliseerd is. Deelnemers worden gereed gemaakt voor het verrichten van het veldonderzoek. De training wordt verzorgd door het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) en door personen van enkele ministeries waaronder Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Aan de training, welke afgelopen maandag is gestart, nemen 119 personen deel. Angela Salmo, waarnemend directeur van het ministerie van SoZaVo, zegt dat participanten na de training in staat zijn een bijdrage te leveren aan de nulmeting die wordt gedaan aan de Sustainable Development Goals.