Zondag 15 juli, 2018

10 jaar stedenband Albina en Belgische Koksijde

Een delegatie van de Belgische gemeente Koksijde werd afgelopen week ontvangen door minister Dikan van Regionale Ontwikkelingen. De delegatie was in Suriname vanwege een stedenband tussen Koksijde en Galibi/Albina. Op 23 mei 2018 is het 10 jaar dat er een samenwerking bestaat tussen de gemeente Koksijde en het Ministerie van Regionale Ontwikkeling in Suriname. De samenwerking is voornamelijk geweest in het gebied Marowijne.

Rita Gantois, volksvertegenwoordiger Vlaanderen, is delegatieleider. Het doel van deze samenwerking is volgens Gantois om volkeren dichterbij mekaar te brengen en om van mekaar te leren. De gelijkenissen met het district Marowijne zijn groot omdat de taal en het middel van bestaan Visserij overeenkomen.  . Gantois geeft aan dat het belangrijk is om van elkaar te leren en een leefbaar en gezonde wereld achter te laten voor de generaties die volgen.

Minister Dikan vindt de samenwerking vruchtbaar voor Suriname en kijkt uit naar het verder uitdiepen van deze relatie. Er is onder meer een vrouwenhuis opgezet in Galibi, Albina heeft twee brandweer voertuigen mogen ontvangen, twee afvalpersen zijn gedoneerd aan de gemeenschap van Galibi, diverse ambtenaren van het ministerie van RO hebben stage mogen lopen in Belgie en er zijn lees boeken geschonken aan scholen in Marowijne.

Via de gemeente is er contact gekomen met de Watergroep, welke een belangrijke rol speelt in de watervoorziening van Suriname. Momenteel lopen er 2 projecten namelijk een in het dorp Moi Taki en in Commewijne om veilig drinkwater te brengen naar de Surinaamse burger.

De minister heeft het Districtsplan 2019 aangeboden aan de delegatie, zodat de gemeente Koksijde op de hoogte is van de plannen welke de regering Suriname heeft voor de tien disctricten.