De commissie onthulde bewijzen van seksueel misbruik binnen onder meer scholen, kerken en sportclubs.

Uit een eindrapport van een vijf jaar durend onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen in verschillende instituten in Australiƫ, is naar voren gekomen dat tienduizenden kinderen ooit misbruikt zijn geworden. Volgens de onderzoekscommissie zal het exacte aantal onbekend blijven, aangezien er mogelijk meerdere gevallen zijn die niet bekend zijn geworden. De commissie onthulde bewijzen van seksueel misbruik binnen onder meer scholen, kerken en sportclubs. Sinds 2013 zijn 2500 beschuldigingen door de commissie doorverwezen naar de autoriteiten. De meeste beschuldigingen werden geuit naar geestelijken en leraren. De meeste misbruikgevallen werden gerapporteerd binnen de kerk. Volgens de Australische premier Malcolm Turnbull heeft de commissie een "nationale tragedie" blootgelegd. De onderzoekers doen in het eindrapport meer dan vierhonderd aanbevelingen. Een landelijke invoering van een strategie om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen is een van de belangrijkste aanbevelingen. Ook moeten er preventieve trainingen komen voor kinderen op scholen en moet er een landelijk kantoor komen voor kinderveiligheid dat wordt aangestuurd door een minister van de regering. Blijf op de hoogte van al het lokale en internationale nieuws rechtstreeks vanaf jouw mobiele telefoon, helemaal gratis! Download de Loop News app in de Google Play Store: http://bit.ly/1HHj2Uu Download de Loop News app in de App store: http://apple.co/2e3q1Lk

Pretoria, een van de hoofdsteden van Zuid-Afrika.

De Surinaamse ambassade in Zuid-Afrika wordt per 1 januari 2018 definitief opgeheven. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken afgelopen vrijdag bekendgemaakt. De sluiting heeft te maken met een heroriƫƧntatie en bezuinigingsmaatregelen, schrijft het ministerie in de bekendmaking. De ambassade is Surinameā€™s enige officiĆ«le vertegenwoordiging op het Afrikaanse continen. Momenteel is het gevestigd in het overheidscentrum Pretoria in het Menlo Park, een suburb met voornamelijk woonhuizen. Voor consulaire zaken zal iedereen die zich anders naar de ambassade in Zuid-Afrika richtte, nu moeten handelen met de ambassade in Nederland. Suriname heeft diplomatieke vertegenwoordigingen in de VS (Miami, Washington, New York), China, India, IndonesiĆ«, Nederland, BelgiĆ«, Frankrijk, Cuba, CuraƧao, Venezuela, HaĆÆti, Trinidad & Tobago, en buurlanden BraziliĆ«, Guyana en Frans-Guyana.


Bewoners uit de gebieden Futu Na Kaba, Poki Gron, Jauw Jauw en Nieuw Aurora hebben onlangs trainingen kunnen volgen in kip- en rijstteelt. De trainingen waren georganiseerd door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, in samenwerking met de Coƶperatie Landbouw en Veeteelt Boven Suriname. De eerste trainingsdagen waren eind november en bestonden uit een theoretisch en praktisch deel. De bedoeling van deze training is om de lokale productie een boost te geven en de mensen aan zelfvoorzienende landbouw te laten doen. Bert Abauna, voorzitter van de coƶperatie, geeft in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) aan dat er nu gewerkt wordt aan het opzetten van een kwekerij. De districtscommissaris van Boven Suriname, Yvonne Pinas, heeft de toezegging gedaan aan de coƶperatie voor 3 hectare grond voor het kweken van de kippen en 10 hectare voor de landbouw.

Er hoeft geen onrust te bestaan over de gezondheidszorg in ons land. Dat verzekert minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. Sinds hij in de Nationale Assemblee heeft bekendgemaakt dat de regering van plan is enkele voorzieningen voor tertiaire medische zorg uit het basispakket te halen, is er op sociale media en in het nieuws veel gediscussieerd over de noodzaak van medische zorg. Het zou gaan om dure behandelingen waaronder tegen hemofilie, nierdialyse, hartoperaties etc. Aanpassing van het basispakket zal echter niet de zware gevolgen hebben voor patienten waar men zich nu zorgen over maakt. Er is veel werk aan de winkel, maar Pengel is zelf hoopvol gestemd over het proces. De voorzieningen die uit het basispakket gehaald worden zullen bekostigd worden uit een fonds, dat door de overheid ingesteld zal worden Aangezien de verzekering vanwege de hoogte van het bedrag niet het totaal bedrag dekt, kwamen ziekenhuizen in het verleden met de kosten te zitten. Dit moet in de toekomst voorkomen worden. De middelen hiertoe zullen onder meer komen van belastingen op genotsmiddelen die een negatieve uitwerking kunnen hebben op de gezondheid, bv tabak. Speciale gevallen die voldoen aan de criteria van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting mogen nogsteeds terecht voor hulp. Het is volgens Pengel vooral van belang dat er een zorgbalans is. De vraag naar zorg, de zorgvraag, moet beantwoord kunnen worden door de dienstverleners. Verder moet er ook een financieel balans zijn. De gelden die betaald worden aan premie komen in een financiƫle pot, het zorgbudget. In deze pot komt ook de bijdrage van de overheid. Het niet in balans zijn van de inkomsten en de vraag naar zorg, maakt dat de vraag naar zorg onvoldoende beantwoord kan worden. Om die reden is het ministerie ertoe over gegaan dit traject op te stellen.


Leandro Kristyanto Legirin is de eerste Surinaamse artiest die een contract heeft getekend met de platenmaatschappij Artist Development Company in Nederland. Legirin, gospel DJ in Suriname, kreeg dit contract door tussenkomst van de Surinaamse Ambassade in Nederland.De rol van de ambassade in deze moet gezien worden als culturele diplomatie. Ebu Jones, zaakgelastigde van Suriname in Nederland, zegt dat de ambassade veel meer artiesten wil ondersteunen. ā€œHet gaat om de Surinaamse muziek en er zullen verschillende artiesten meegenomen worden in dit project.ā€ Het gaat volgens Jones niet alleen om culturele diplomatie, maar ook om het diasporabeleid van de regering. Directeur India Plant van de platenmaatschappij vertelt dat de keuze voor Surinaamse artiesten is geweest op basis van de ā€œunieke soundā€ van Surinaams muziek. Dit uniek geluid heeft volgens hem veel exportwaarde. Hij prijst de Surinaamse zaakgelastigde Jones voor de voortvarendheid waarmee dit project is opgepakt. Voor Legirin is het een grote stap. Als cultuurdrager van het land krijgt de gospelartiest de eer, om als eerste Surinamer de overeenkomst te tekenen. ā€œEr is een officieel contract getekend waarin ik genoteerd sta als artiest verbonden aan de maatschappijā€, zegt de dj over zijn grote stap. De 31-jarige gospel dj heeft verschillende voordelen aan dit contract en ziet het als grote stap richting professionaliteit. Hij schrijft dit succes toe aan Gods werk. Volgens Hem is God bezig te werken in zijn leven. Zijn eerste optreden onder dit contract is zaterdag in BelgiĆ«.

Kevin Hart bood in de video zijn excuses aan zijn vrouw, Eniko.

Kevin Hart heeft in een radioshow eindelijk toegegeven dat hij zijn vrouw Eniko heeft bedrogen. Eerder deze week was de acteur te gast in een radioshow. De omroeper vroeg hem wat er door hem heen ging toen hij ā€œbetrapt werd op vreemdgaanā€. Op deze vraag kwam toen de waarheid naar buiten. "Ik ga mijn fouten niet uit de weg. Ik hou mijn handen omhoogā€¦ Ik ben schuldig." Kevin zei verder dat hij de vraag niet kon beantwoorden, omdat hij simpelweg niet had nagedacht. Hij noemde zijn fout ā€œKevin Harts domste actieā€. De hele heisa begon toen de komiek in september een filmpje op Instagram plaatste, waarin hij zei dat hij een fout had gemaakt. Hij bood in de video zijn excuses aan zijn vrouw, Eniko. Later bleek dat Hart werd afgeperst met een ā€œseksueel provocerendeā€ video, waarin hij en een vrouw in Las Vegas in een kamer bezig waren. Blijf op de hoogte van al het lokale en internationale nieuws rechtstreeks vanaf jouw mobiele telefoon, helemaal gratis! Download de Loop News app in de Google Play Store: http://bit.ly/1HHj2Uu Download de Loop News app in de App store: http://apple.co/2e3q1Lk


Hoewel in de Jachtwet en wet Dierenwelzijn dit jaar is afgekondigd door president Bouterse, vinden er nog steeds overtredingen plaats en er is geen controle op naleving van de wetten. De wet Dierenwelzijn en de Jachtwet zijn duidelijk over de handel, bejegening en het doden van alle dieren. Strenge regels zijn van toepassing op exotische en beschermde diersoorten. Afgelopen week werd een dode poema, aan zijn hals opgehangen, verkocht langs de Afobakkaweg. De verkopers vroegen SRD 4000 voor het dier, meld Unitednews. Dit is duidelijk een overtreding van de Jachtwet, want het is verboden beschermde dieren te vangen, te doden, pogen te vangen, pogen te doden, onder zich te hebben, dood of levend ten verkoop of ter aflevering voorhanden te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen, te kopen, te verhaldelen, ten geschenke te geven, af te leveren, te vervoeren, in te voeren, of uit te voeren. Volgens getuigen die voorbij gingen op de Afobakkaweg werd de poema in eerste instantie niet dood aangeboden, maar zou hij later door verstikking om het leven zijn gekomen. Dit kan echter niet bevestigd worden. Blijf op de hoogte van al het lokale en internationale nieuws rechtstreeks vanaf jouw mobiele telefoon, helemaal gratis! Download de Loop News app in de Google Play Store:http://bit.ly/1HHj2Uu Download de Loop News app in de App store:http://apple.co/2e3q1Lk

Sinds maandag gaan er videobeelden rond van een uit de hand gelopen confrontatie tussen leerkracht en een leerling. Die twee gingen elkaar op een bepaald moment letterlijk te lijf. Dit gevecht werd gefilmd door andere klasgenoten van de leerling die in plaats van hun medeleerling waarschuwde of stopte, juist meer herrie schopte en aan het genieten waren. Op de beelden is duidelijk te zien dat de leerkracht zijn leerling opdraagt de klas te verlaten. . De jongen weigert en wordt vervolgens geduwd door de leerkracht. De jongen duwde terug en werd de leerkracht erg boos. Dit resulteerde in een gevecht tussen de leerling en leerkracht. De twee ā€˜vechtersbazenā€™ belandden op de grond, terwijl het gejuich in de klas toenam, meld GFCnieuws. Blijf op de hoogte van al het lokale en internationale nieuws rechtstreeks vanaf jouw mobiele telefoon, helemaal gratis! Download de Loop News app in de Google Play Store:http://bit.ly/1HHj2Uu Download de Loop News app in de App store:http://apple.co/2e3q1Lk


Evenementen

"2017-06-04","2017-05-06","2017-05-07","2017-05-26","2017-05-27","2017-07-14","2017-07-15","2017-06-24","2017-06-17"No Events Found